Profil spoločnosti

Želsys, a. s. je technologicko-montážna spoločnosť, ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti dopravy a telekomunikácií. Spoločnosť je aktívna v oblasti prípravy a realizácie projektov v segmente infraštruktúry – železnice, cesty a diaľnice, letiská, priemyselné parky a v oblasti telekomunikácií.

Vo svojich aktivitách sa spoločnosť orientuje predovšetkým na:

 • realizáciu telekomunikačných prepojení – transportnej a prístupovej siete, účastníckych prípojok; výstavbu telekomunikačných a informačných zariadení;
 • realizáciu železničných riadiacich systémov – zabezpečovacích, oznamovacích a signalizačných zariadení
 • realizáciu informačných systémov cestnej dopravy vrátane zabezpečenia tunelov
 • výrobu podporných a doplňujúcich zariadení
 • servis zabudovaných zariadení a systémov
 • digitálne zameranie káblových trás, porealizačné zameranie káblových trás
 • inžiniersku a projektovú činnosť pre dopravné stavby, telekomunikačné siete, rádiokomunikácie, rozvody a vedenia, elektroinštalácie; prostredníctvom spoľahlivého subdodávateľa aj pre súvisiacu stavebnú časť

 

Želsys, a.s.

V spolupráci so svojimi partnermi zabezpečuje najmä

Výstavbu, výrobu, montáž, údržbu a servis:

 • zabezpečovacích a signalizačných systémov železníc a letísk
 • oznamovacích a informačných systémov železníc a diaľnic
 • zariadení elektrickej požiarnej signalizácie; poplachového systému narušenia
 • optických a metalických diaľkových a miestnych káblových sietí

Referencie

ŽELSYS, a.s.

Projekty v oblasti cestnej infraštruktúry

Projekt Hodnota v EUR Partner/objednávateľ
R1 Rudno n/Hronom-Žarnovica 100 700 Strabag
R1 Rudno n/Hronom – Žarnovica II. 340 500 Doprastav
D1 Prešov-Budimír (modernizácia TZH) 6 789 900 SSC Bratislava
D1 Behárovce – Branisko (ISD) 2 333 200 IS Košice
D61 Bratislava – Mierová-Senecká ul. 480 300 NOPE
D1 Behárovce – Branisko (ISD) 8 298 500 IS Košice
D61 Piešťany – Nové Mesto n/Váhom-Chocholná 5 928 400 Doprastav

Projekty v oblasti železničnej infraštruktúry

Projekt Hodnota v EUR Partner/objednávateľ
Elektrifikácia trate ŽSR Zvolen-Banská Bystrica Vr.PTEÚ 12 307 000 ŽSR
Modernizácia trate ŽSR Rača - Trnava 28 712 700 Železničné stavby
Výstavba opt. a diaľkovej kabelizácie TIS pre ŽSR 10 622 000 ŽSR
Baku-Bejuk Kjasi – pokládka DOK 2 257 200 AZB Žel.dráhy
Rádiofikácia tratí ŽSR Prešov - Plaveč, Žilina – Košice 3 955 900 KAPSCH
ŽST Čadca – kabelizácia a zabezp.systémy 5 494 900 Váhostav, ABB
ŽSR – trať Čadca - Zwardoň (ET) 5 758 200 Železničné stavby